Přejít na navigaci

Pozvánka na Pietní akt v Mikulově

Datum: 7.11.2016 v 14:21

  Občanské sdružení Paměť

   POZVÁNKA                                          

na Pietní akt u Památníku obětem železné opony

a Odborné mezinárodní konference„Železná opona — Odhodlání, odvaha, statečnost“

25. listopad 2016 Mikulov

 PROGRAM 

1) Pietní akt — setkání občanů u Památníku, který je věnovaný obětem železné opony na Stezce svobody — „Brána ke svobodě“2) Odborná mezinárodní konference — téma: odhodlání, odvaha, statečnost, zámek Mikulov, horní sály

Program

Setkání občanů9:00 — sraz účastníků na Stezce svobody u Památníku

9:30 — zahájení pietního aktu u Památníku

Úvodní slovo  -  Miroslav Kasáček, předseda kolegia OS PAMĚŤ

Přivítání hostů — starosta města Mikulova

Vystoupení hostů:- Proslov zástupce Ministra kultury ČR- Proslov Honorárního konzula Rakouské republiky- Proslov zástupce Jihomoravského kraje- Proslov předsedkyně Konfederace politických vězňů ČRDuchovní slovo a požehnání: P. Mgr. Petr Pacner  — probošt Mikulovský

Položení květinových darů k Památníku obětem železné opony

Ukončení Pietního aktu skladbou na trubku: Večerka

Pozvání na Odbornou mezinárodní konferenci

Záštitu akce převzali: Ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman , prezident Platformy Evropské  paměti a svědomí Göran Lindlab, Konfederace politických vězňů ČR,

Podporovatelé. Město Laa an der Thaya, město Poysdorf, město Mikulov,  Ústav pro studium totalitních režimů, Regionální muzeum v Mikulově, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Jihomoravský kraj

10:30  — přesun na zámek Mikulov- coffe break

- promítání fotodokumentace z otevření Stezky svobody a Památníku — obětem železné oponyTéma konference: Železná opona — odhodlání, odvaha , statečnost

Odborná část

11:15    Zahájení — Miroslav Kasáček, předseda kolegia OS PAMĚŤ 

11:20 — 11:30 — Vystoupení zástupce Platformy evropské paměti a svědomí  -  JUSTICE 2.0   Mgr. Lubo Morbacher

11:30 -  11:40 — Vystoupení ředitele Muzea Lichtenberg Berlín — Dr.Thomas Thiele — výstava  „ Překonej stěnu smrti“ a její putování po BRD.

11:40 — 11:50 -  Příspěvek Konfederace politických vězňů ČR  

11:50 -  12:30 — Vystoupení partnerů projektu — Jak je vnímán projekt na Rakouské straně

- zástupce Laa an der Thaya

- zástupce Poysdorfu 

12:30— 12:40  -  Referát „ Železná opona“ na jihu Moravy -  Mgr. Ing. Pavel. Vaněk, Ph.D.  ABS

12:40 — 12:50  — Referát  „Železná opona“ dezerce pohraničníků — Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.  ÚSTR  Praha                                                      12:50 —  13:00 — Referát „Železná opona — pohled z druhé strany “ — Mag. Philipp Lesiak   Ludwig Boltzmann Institut           

13:00 — 13:15 — Touha po svobodě a emigraci , Luděk Navara, příběh Josefa Hlavatého, „Jestli umřeme, umřeme spolu“.

13:15 — 13:25 — Mgr. Et Mgr. Michaela Banzetová, příbuzná oběti železné opony

13:25 — 13:30 -  Závěrečné slovo  — Vize  OS PAMĚŤ, Miroslav Kasáček, předseda  kolegia OS PAMĚŤ                                                                 13: 30 — 14:00 — Pozvání na oběd a neformální rozhovory účastníků

14:30 — 15:30 Tisková konference (brífink, rozhovory) — řídí Mgr. Ludmila Nolčová

Potvrzení Vaší účasti prosíme zaslat nejpozději do 14.11.2016 na email: info.pamet@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo 724 613 021 (Vlašínová)

U příležitosti Odborné mezinárodní konference bude představena výstava „Mládež a podzemní hudba1968“ realizována muzeum Lichtenberg v Berlíně, financována Česko — německým fondem budoucnosti, kde v rámci uvedeného projektu byla realizována i výstava OS PAMĚŤ v německém jazyce „Překonej stěnu smrti“, která putuje po jednotlivých zemích BDR.

Mapa místa srazu účastníků — pietní akt:

http://mapy.cz/zakladni?x=16.6361573&y=48.8018277&z=14&source=addr&id=10499048