Přejít na navigaci

Zápis z přátelského setkání DCER 50. LET

    dcery

                                                      Z á p i s 

                          z přátelského setkání DCER 50. LET

                v rámci oslav 100. výročí založení Československa,

dne 28. dubna 2018,v Obecním domě (dále OD) v Praze 1, Náměstí Republiky 5.

Celkem se zúčastnilo 18 členek spolku a 4 hosté — presenční listiny přílohou (2+1)

                        Pozvány byly všechny členky spolku.

Finanční náklady: laskavostí vedení OD, a.s. byla dohodnuta jednotná platba za prohlídku Obecního domu ve výši Kč 500.-; průvodkyní byla paní Ing. Kristýna Václavů; pronájem Českého Pánského klubu, kde byl promítnut dokumentární film: „OBECNÍ DŮM“ — DĚJINY DOMU A DĚJINY V DOMĚ, byl poskytnut vedením OD, a.s. gratis.

Poté jsme poseděli s hosty na Galerii v Kavárně OD; pohoštění ve výši Kč 100.- za každého bylo sníženo (o 40%) z obvyklé ceny a poskytnuto laskavostí vedení Kavárny a uhrazen sponzorem panem Ing. J. Petruželou, předseda představenstva fy PERSA, a.s. . Pronájem Galerie byl poskytnut gratis a využit do 17:30 hodin. Slevu občerstvení projednal s majiteli Kavárny OD pan B. Kalenda. Celkové zajištění akce bylo příkladně zajištěno paní  Ing. Ž. Polákovou.

Program dle pozvánky byl naplněn ve všech bodech — je přílohou tohoto zápisu (1)  

Průběžná informace o naplňování programu, přihlášených i omluvách, i pozvání hostů byla poskytována bez prodlení členkám Rady spolku (3 až 4); V. Soykovou (dále -viso-). Pozvání hostů bylo konzultováno -viso- s paní předsedkyní M. Janalíkovou a bylo jí vždy vyhověno; omluvili se: paní A. Krnáčová, paní K. Svobodová, pan J. Wolf, paní L. Baťková, paní J. Kašparová — Fišerová; drobné pozornosti — balíček příběhů DCER, eventuálně šátek  byly předány paní předsedkyní M. Janalíkovou.

Přílohy dle textu: —2-/-4-

V Praze, dne 28. dubna 2018   zapsala  V. Soyková (-viso-)

Redakce: