Přejít na navigaci

Nekrolog – Pan Mgr. Jan Řeřicha zemřel – 23. července 2019

Gentleman každým coulem, na tváři úsměv, vše vyřizoval s klidem Angličana, bez emocí — dokázal dát sílu a důvěru, že se dílo podaří, byl bijícím srdcem velkorodiny festivalu Mene Tekel, kde biblickému rčení dal každoročně dobře propracovaným programem myšlenku pravdy, poctivosti lidského soužití na tomto Světě.

Během citovaného festivalu se pan Jan Řeřicha jako hlavní organizátor věnoval osobní přítomností programům pro školy, vznikaly hodnotné dialogy mezi mládeží a staršími generacemi — byl příkladem v konverzaci, rád předával květiny do rukou pamětníků novodobých dějin. Mikrofon pod jeho velením byl k dispozici tázajícím, kvitoval s jeho zvláštním úsměvem uzavřené dialogy, které patří k demokracii.

My, občané nového století, nejsme připraveni přijímat smrt z jednoho dne na druhý, těžko se loučíme, ač víme, že naše životy nejsou věčné. Jediné, co nám zbývá mimo písemných záznamů, filmových či jiných dokumentů, je naše paměť. Postavme pomyslné pomníky, na dobrého člověka se zapomenout ani nedá.


Píši tento nekrolog těžkou rukou za Spolek DCER, kondolujeme manželce MgA. Daniele Řeřichové, celé rodině zemřelého, loučíme se těmito skromnými slovy od velkého našeho přítele, pana Mgr. Jana Řeřichy.

Spolek DCERY 50. let / H. T.