Přejít na navigaci

Vzpomínka na Jana Řeřichu

Praha 24. 7. 2019 

My, Spolek Dcery 50. let, věnujeme vzpomínku panu Janu Řeřichovi, který byl nám všem, dcerám politických vězňů, velmi blízký. Několikaletá spolupráce v rámci mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel, jehož byl ředitelem, který připomínal neblahé důsledky komunistického puče, mezi námi vytvořila silné lidské pouto. 

Jeho odchodem ztrácí náš národ člověka, který svojí prací připomínal zásadní mezníky ve vývoji Československa a poté i České republiky a přinášel pravdivá svědectví o totalitních režimech.

Jeho odchod cítíme jako velkou ztrátu nejen pro nás, kdož jsme ho znali, ale pro celý národ.

Dagmar Moravcová
Dcery 50. let