Přejít na navigaci

Pozvánka na valnou hromadu

 • Datum: 13.11.2019 v 22:20,
 • Přidat komentář
 • Rada spolku Dcery 50. let
  zve všechny členy a příznivce na valnou hromadu,
  která se bude konat
  ve středu 27. listopadu 2019 od 9.30
  v suterénu budovy Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily
  Francouzská 1/585, Praha 2 Vinohrady
  stanice metra A Náměstí Míru

Program

 • prezence od 9.30 hodin
 • 10.00 zahájení
 • zpráva o činnosti spolku, o hospodaření
 • volba náhradníků do rady
 • informace o připravovaném projektu pro školy v rámci celé ČR
 • plán činnosti na rok 2020
 • návrh na usnesení
 • 12.30 oběd
 • diskuse
 • 16.00 Divadlo U Valšů (adresa: Karolíny Světlé 18, Praha 1),
  kde se bude konat akce pro veřejnost pod názvem
  Dcery a synové politických vězňů 50. let

Cestovné i ubytování bude hrazeno z prostředků spolku. Požadavek na zajištění noclehu sdělte do 10. listopadu.

Prosíme o potvrzení účasti na adresu: Marie Janalíková, Masarykovo náměstí 164, 688 01  Uherský Brod
Telefon: 721 873 800
E-mail: marie.janalikova@gmail.com