Přejít na navigaci

Nekultivujeme jen paměť, ale morální hodnoty

  • Datum: 13.6.2012 v 16:28,
  • Přidat komentář
  • Ráda bych informovala o konferenci, která se konala pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové a děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. Navazovala na loňskou konferenci v Senátu. Tentokrát bylo téma "Odpovědnost v demokratickém právním státě". Dcery.cz

Ano, ráda informuji o úspěších, které  Dcery dosáhnou. Tentokrát bych chtěla poděkovat JUDr. Markétě Čermínové, která se podílela na přípravě konference a která nás také do krásných míst Právnické fakulty UK pozvala.

Jakmile budou k dispozici jednotlivé příspěvky účastníků, dám je na web, aby byly k dispozici pro vás pro všechny. Tím, že konference byla mezioborová, bylo možné pohlédnout na tuto kategorii, tedy "odpovědnost" z více úhlů.

http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Predsedkyne_Nejvyssiho_soudu_spoluporada_konferenci___Odpovednost_v_demokratickem_pravnim_state_~?openDocument&lng=CZ

http://www.veda.cz/article.do?articleId=71021

http://www.pithart.cz/archiv_textu_detail.pp?id=533