Přejít na navigaci

František Zahrádka vzkazuje Dcerám

  • Datum: 20.11.2012 v 15:31,
  • Přidat komentář
  • Květa Šamajová poslala příspěvek k osvědčením o III. odboji:

    §6 zákona č.262/2011 Sb. 14 oceněných účastníků a 6   pozůstalých třetího odboje převzalo z rukou ministra obrany RNDr. Alexandra Vondry  osvědčení,  pamětní dekret a odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu. 2  obdrželi statut válečného veterána.

    Dcery.cz

    Klikněte, prosím, na titulek a čtěte dál.

Na tiskové konferenci,   která probíhala dne 16.11.2012  na Ministerstvu obrany, se při příležitosti ocenění seznámili novináři se statistikou k současnému stavu.  Bylo přijato 3714 žádostí,  z nichž bylo 223 oceněno,  424 zamítnuto a 125  zastaveno.  K etické komisi bylo odesláno  72 odvolání, jednomu bylo kladně vyhověno.  Ministerstvo obrany spolupracuje ve vydávání  žádostí o ocenění   účasti odboje a odporu proti komunismu na základě §6  zákona č.262 /2011  Sb.,   s předními  vědeckými institucemi,  Archívem bezpečnostních složek, Ústavem pro studium totalitního  režimu, Národním archívem,  Etickou komisí,  Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Vojenským ústředním archívem ČR a SR,   Oblastními archívy,   archívy soudů,   Libri Prohibiti, Československým dokumentačním střediskem 1948 až 1989,  Ústavem paměti národa,  Konfederací politických věznů,   obecními kronikami,  Českou televizí,  Rádiem Svobodná Evropa.  Přímým účastníkům odboje  bylo vyplaceno 15,2 milionů Kč.  Pozůstalým vdovám bylo  vyplaceno  900.000,— Kč.  Ministerstvo obrany  odeslalo  3337 případů do Archívu bezpečnostních složek, z nichž bylo rozhodnuto teprve ve   334 případech,   vrácených bylo 711 případů ABS.    Archívní materiály slouží k přezkoumání jedné žádosti často o rozsahu desítek tisíc stran (ve složitých případech).

Dle  období  odbojové činnosti  bylo nejvíce oceněných žadatelů za 50.léta,   celkem 125 účastníků. Následují roky 1948 — 1949,   oceněno 74 účastníků odboje,  třetí skupinovou jsou aktivisté  a odbojáři z let osmdesátých,  oceněno celkem 30 odbojářů, další skupinou odboje  jsou léta sedmdesátá,  bylo oceněno 24 odbojářů   atd.  Celkem bylo oceněno 223 účastníků.

Nejvíce odbojářů  pracovalo v odbojové skupině,  rozšiřovalo protikomunistické letáky, byli převaděči  a sabotéry,  organizovali demonstrace,  byli uvězněni  za kritiku režimu, spolupracovali s Radiem Svobodná  Evropa,  nebo byli perzekuováni  za odboj proti komunismu před rokem 1948 a podobně.

Zamítnuto bylo 421 žádostí,   kde  nebyla prokázána odbojová činnost,  ale těžiště aktivity  bylo v chycení za opuštění republiky, za  věznění  ve  vykonstruovaných procesech, propuštění ze zaměstnání,  perzekuce zemědělců,   že nabádali a burcovali veřejně ostatní zemědělce,   nebo prokázaná spolupráce s StB.Pouhý pokus o opuštění republiky,   bez aktivní odbojové činnosti nenaplňuje zákon aktivní odbojové protikomunistické činnosti.   U vybraných a vyznamenaných 20 odbojářů,   se shodně objevuje aktivní účast v protikomunistické odbojové skupině .   Jmenovitě u JUDr. Přemysla  Fialky, Jaroslava Grunberga,  plukovníka  Aloise Haukvice,  Ivana Kožíška, Antonína Krydla,   Phdr. Jiřího Málka,  Jiřího Nečase, Františka Pevného, Roberta Poláka (válečný veterán),  Vladimíra Veita,  Ing.Lubomíra Weisera, Františka Zahrádky, který navíc získal statut válečného veterána.Mezi vyznamenanými byly i dvě ženy: Zdeňka Tominová, a po zesnulé Ireně Pokorné převzala ocenění její dcera Irena Straková. V 6 případech ocenění přebírali jejich rodinní příslušníci : oceněn byl František Holub, cenu přebírala pozůstalá dcera Anežka Dobiášová, Svatopluk Králík, ocenění přebírala pozůstalá manželka Eliška Králíková, Vlastimil Mencl,  ocenění přebírala pozůstalá manželka Květoslava Menclová, Marie Roháčová, ocenění přebíral pozůstalý manžel Jan  Roháč, PhDr. Vlastislav Vondrák, ocenění přebírala pozůstalá manželka Věra Vondráková, Adolf Wollmann, ocenění přebírala manželka Božena Wollmannová.

František Zahrádka, vyznamenaný  válečný veterán,  vzkazuje dcerám muklů z padesátých let: „Aby mladí lidé mohli čestně a zodpovědně prožít život, k tomu stačí zdravý  rozum,  a přiměřené vzdělání, podřízené svědomím.“

Dnešním mladým novinářům pak vzkazuje toto:„Zodpovědně plnit povinnosti novinářů, aby hlásali pravdu a nezapomněli na minulost, připravili příznivější budoucnost svým dětem ,  než jsme zažili my v minulém století.“

MgA. Květoslava Šamajová 

Členka Syndikátu novinářů ČR