Přejít na navigaci

banner-dcery-cz
 1. Texty programu dne Dcer na MENE TEKEL 2015

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dcery Věra Hradečná a Marie Jelínková, které byly organizátorkami a autorkami programu dne Dcer v pátek 27. února 2015 na MENE TEKEL poskytly texty, které byly předneseny pro ty z vás, které se nemohly zúčastnit:

   Jsme dcery padesátých let.  Co pro nás byla padesátá léta? 

   Byl to přímý zásah. Zásah do života mnoha rodin, které v té poválečné době žily s nadějí v lepší život a chtěly si ho vlastními silami vytvořit. Jako děti se mnohé z nás těšily na oblečení, které nebude kousat a štípat, na namazaný krajíček chleba v neděli, na knížky s obrázky, které budou barevné, zkrátka — válka se nám vzdalovala a budoucnost jsme si malovaly krásnou. Nemohly jsme poznat a chápat prolhanost hesel, která na nás volala z novin a z rádia. Možná ty starší z nás vnímaly starosti a obavy svých rodičů… 

   Pokračování po kliknutí na titulek     

 2. Rekonstrukce procesu s manželi Hlachovými

  • Rubrika: Odeznělo
  • Mene Tekel, mezinárodní festival proti totalitě, se i v letošním ročníku vrací v čase prostřednictvím rekonstrukce vybraného politického procesu. V porotní síni Vrchního soudu na pražské Pankráci se v sobotu 28. února opět odehraje soud s manželi Hlachovými, obviněnými za pomoc při útěku tehdejšímu poslanci Františku Uhlířovi ze země.

   Rekonstrukci můžete sledovat také v přímém přenosu na webu ČT24

   v sobotu 28. února 2015 od 14.00 hodin.

   Zdroj: www.menetekel.cz

 3. POZVÁNKA VŠEM DCERÁM

  • Rubrika: Odeznělo
  • Vážené Dcery,

   dovolujeme si Vás všechny pozvat do kina Konvikt — Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1), kde  dne 27. 2. 2015 od 10 hodin jako součást festivalu MENE TEKEL proběhne program, který jsme pro Vás a veřejnost připravily ze vzpomínek Dcer a dopisů některých jejich maminek s vězněnými manžely.

   Chtěly bychom za nás všechny touto cestou poděkovat všem ženám, manželkám, maminkám, babičkám, jejichž láska k milovanému muži, synovi, láska k dětem a vzájemná láska v rodinách dokázala navzdory kruté době minulého režimu vychovat z nás dětí lidi čestné, poctivé a zodpovědné.

   Těšíme se na Vás všechny.

   Věra Hradečná, Marie Jelínková

   S ohledem na menší kapacitu sálu

   prosíme o potvrzení účasti na adresu

   Spolku Dcery 50. let paní Janě Mundilové

   mundilovi@seznam.cz

 4. Svědectví dcer politických vězňů

  • Rubrika: Odeznělo
  • Pátek 27. února10.00 hod., Bio Konvikt-Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 

   Svědectví dcer politických vězňů

   V letech 1948—1989 bylo z politických důvodů v naší zemi odsouzeno k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 248 tisíc nevinných lidí. Trpěly nejen oběti politických procesů, ale také rodiny vystavené perzekuci, pronásledování, diskriminaci; byly ukradeny rodové majetky, děti odloučeny od matek a otců, zpřetrhány tradiční společenské vazby a pošlapána lidská práva.

   Pro letošní festival členky sdružení DCERY připravily program, který polidšťuje statistická čísla a umožňuje tak mladé generaci pochopit, jaké následky mělo věznění odpůrce komunistického režimu pro celou jeho rodinu.

   Letošní téma festivalu Rodina v době nesvobody je příležitostí jak splatit alespoň částečně dluh maminkám, tj. manželkám politických vězňů. I ony byly brutálně vyslýchány, vystavovány psychickému nátlaku, bylo jim vyhrožováno odebráním dětí, byly nuceny k rozvodu, ztrácely svou práci.

   Prostřednictvím autentických příběhů lze listovat stránkami naší novodobé historie s větší empatií i porozuměním.

   Součástí programu je beseda s pamětníky.

   Zdroj: www.menetekel 

 5. MENE TEKEL 2015

  • Rubrika: Odeznělo
  • IX. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 23. února do 1. března 2015.

   Hlavním tématem je Rodina v době nesvobody.

   Pokračování po kliknutí na titulek    

 6. Vianoce 2014

  • Rubrika: Příběhy
  • Vánoční zamyšlení Juliany Brezinské

   Ku koncu roka, pred Vianocami, ja aj v podvečer svojho života musím smutne konštatovať, že sa mi definitívne skončil stredo-vek. Stratilo sa veľa pekných tradícií, zvykov, zážitkov, ktoré ako spomienky osvetľujú moje detstvo. Advent, roráty, naše detské, netrpezlivé opakovanie stále tej istej otázky: koľko raz sa ešte vyspíme, kým príde Ježiško?

   Pokračování po kliknutí na titulek   

 7. PF 2015

  • Rubrika: Odeznělo
  •  Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal
           Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal
    

   Ve vánočním čase budeme vzpomínat na dobu, kdy  jsme jej prožívali bez milovaných tatínků a na naše maminky, které se pro nás tolik obětovaly.

   Přejeme Vám vše dobré k Vánocům i do nového roku

                   Dcery politických vězňů 50. let

    
 8. Batôžtek k Vianociam

  • Rubrika: Příběhy
  • (zo spomienok dcéry politického väzňa)

        Písal sa rok 1955. Moja mamička hoci bola chudobná, vždy dbala nato, aby sme boli vzdelané, sčítané. Ani neviem kde pozberala peniaze na knihy, ktoré sme vždy dostávali na Vianoce. Ako som sa len na knihu od Ježiška tešievala. Ja a sestry sme pod stromčekom mali knihu či uštrikovanú čiapku, alebo ušité šatôčky, ale mama tam nemala nikdy nič. Cez rok sme dostávali pokaždým, keď sme šli na svätú omšu jednu korunu a druhú korunu do kina. Hoci som sa už dávno z toho vyspovedala, ale ja som si tie koruny odkladala do jedného malého batôžka.

   Pokračování po kliknutí na titulek  

 9. Dopis Dcerám

  • Rubrika: Odeznělo
  • Vážené Dcery,

   k blížícím se vánočním svátkům Vám chceme popřát, aby byly klidné a spokojené.

   Současně se na Vás obracíme s prosbou o pomoc se zajištěním programu chystaným

   k 9 ročníku Mene Tekel.

   Diskutovaly jsme o různých tématech, která by bylo možné nabídnout v rámci  dne, který bude věnován Příběhům dcer 50 let. Shodly jsme se na tom, že už dozrál čas poděkovat i našim maminkám za jejich obětavost, lásku s jakou vychovávaly děti v období nesvobody.

   V minulém ročníku o tomto tématu stručně hovořil i pan Vejražka, když uváděl svoji knihu Nezhojené rány národa.

   Chtěly bychom Vás požádat o krátké vstupy, kde byste zavzpomínaly na dny, kdy jste žily pouze se svoji maminkou. Námětem by mohly být i dopisy Vašich rodičů, které si vzájemně posílali se svými drahými, kde mezi řádky byly posílány zprávy o lásce k milované ženě, dětem. Nechceme nikoho nutit do otevírání tak niterných a osobních záležitostí.

   Posluchači, a těmi zase budou žáci pozvaných škol, by ale z těch vstupů měli pochopit, v jak složitých životních situacích se ženy vězňů nacházely, jaké musely řešit otázky např. se vzděláním svých dětí.

   Uvítáme i nabídky v podobě kopií dopisů případně jakoukoliv jinou formu, která se bude vázat k uvedenému tématu.

   Za nabídnuté příspěvky děkujeme předem

   Dcery: Věra Hradečná, Marie Jelínková

   V Praze dne 17.12.2014

   Příspěvky prosíme zasílejte na e-mailové adresy:

   vera hradecna@email.cz

   marie.jelinkova@gmail.com

   Ty které e-mail nemají prosíme o zaslání příspěvků na adresu: Ing. Marie Jelínková, Famfulíkova 16, 182 00 Praha 8

    

 10. Ceny Evy Vláhové za rok 2014 byly slavnostně předány laureátům

  • Rubrika: Odeznělo
  • Ceny Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let 20. století byly letošním laureátům slavnostně předány 11. prosince 2014 v Praze. Cena je udělována studentovi či studentům, kteří zašlou práce do soutěže s tematikou moderních dějin organizované sdružením PANT. Donátory ceny jsou Jana a Tony Švehlovi z USA.

    

   Pokračování po kliknutí na titulek   

    

Další příběhy