Přejít na navigaci

 1. Pozvánka na valnou hromadu

  • Rubrika: Odeznělo
  • Milé Dcery,              

   zvu Vás na valnou hromadu o.s. DCERY 50.let, která se uskuteční v sobotu 22.září 2012 v 10 hodin v klubu Jazz Republic ulice 28.října 1, Praha 1 — Staré Město.

   Program :

   1. Zahájení

   2. Přivítání nových DCER, které se nám krátce představí svým příběhem

   3. Hodnocení práce o.s. za uplynulé období

   4. Zpráva o hospodaření

   5. Revizní zpráva

   6. Co se připravuje v dalším období

   7. Stanovy — úpravy a doplnění

   8. Diskuse — jak dál v našem o.s.

   Ty členky, které dosud nepředložily své rodné listy a rehabilitační či soudní rozhodnutí rodiče, prosím, doneste k nahlédnutí pro evidenci. Prosím, dostavte se, pokud možno, v co nejhojnějším počtu, aby naše valná hromada mohla být usnášeníschopná.

   Kde najdete klub Jazz Republic: Na pěší zóně, na křižovatce ulic Národní, Jungmannova, Perlová a 28.října.Vstup do klubu přímo z vestibulu stanice metra Můstek B nebo po schodech z ulice 28.října.

   MHD Tramvaje: zastávka Národní třída

   Metro : linky A a B, stanice Můstek B — výstup do ulice 28.října                                                                                                                                                  za o.s.DCERY 50.let      

   Marie Janalíková

   22.srpna 2012

 2. Pan kardinál se vyjádřil i za nás

 3. Nekultivujeme jen paměť, ale morální hodnoty

  • Rubrika: Odeznělo
  • Ráda bych informovala o konferenci, která se konala pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové a děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. Navazovala na loňskou konferenci v Senátu. Tentokrát bylo téma "Odpovědnost v demokratickém právním státě". Dcery.cz

 4. Dcery kultivují paměť národa

  • Rubrika: Odeznělo
  • Nemělo by nám utéct nic z aktivit Dcer. Každý čin, který oprašuje vzpomínky, nabádá k tomu, aby nebyly zapomenuty hrdinské činy našich předků, je chvályhodný. Už jsem na těchto webových stránkách představila editorské úsilí Olgy Bezděkové při vydání knihy o Ctiboru Bezděkovi (http://www.dcery.cz/?nid=838&lang=cz), ale měla bych pokračovat dál, protože ani editorka se nezastavila ve své činnosti. Také Jiřina Hájíčková podnícena zmínkami v další knize Olgy Bezděkové začala pátrat po svých kořenech.

   Čest jejich snaze. Prosím, klikněte na titulek a čtěte dál.

 5. Člověk v tísni slaví dvacet let

  • Rubrika: Odeznělo
  • Pozvánka na setkání s lidmi z Člověka v tísni patří všem, kteří mají zájem.

   Milí přátelé,

   zveme Vás na neformální narozeninovou párty k 20. letům Člověka vtísni. Setkání pro kamarády, dobrovolníky, spolupracovníky ipartnery a samozřejmě i ty, kteří Tísni prošli za dvacet let, se uskuteční 2. 6. od 14 hodin odpoledne do noci (respektive až do rána) v Praze na Pankráci v parku u Café na půl cesty (podrobnáadresa v přiložené pozvánce).

   Odpoledne bude pro všechny včetně rodin s dětmi — plné programu,který připravují sekce Člověka v tísni i profesionálové, ale čekáVás i fotbal a jiné sportovní věci i prostor na polehávání,posedávání, postávání a povídání…

   Večer taneční kapela pro ty, kdo budou chtít, DJ produkce po desátéuvnitř Café. A prostor na louce pro všechny, kdo si budou chtítpovídat do té doby, do kdy vydržíme…

   Pozvánku přepošlete lidem, které znáte a myslíte si, že by je mohlozajímat přijít a zejména všem, o kterých víte, že měli někdy sČlověkem v tísni něco společného — za těch 20 let jsou databázeneúplné a byla by škoda, kdyby někdo nebyl pozván. Prostoru je dost.

   Váš Člověk v tísni

 6. Zákon nestačí dodržovat, musíme jej i hájit

  • Rubrika: Odeznělo
  • Už ani nevím, jaké adjektivum dát této době. Co vím zcela jistě, že je povinností nás všech vybřednout ze současného stavu, když staletími prověřovaná pravidla a hodnoty neplatí nebo jsou vytlačovány a nahrazovány pragmatickými normami. Přece si nepřejeme, aby lidé, kteří dokážou artikulovat prověřené, mlčeli nebo znovu odcházeli do emigrace. Jistě potěší, když se opravdové elity ujmou slova a hovoří.  Myslím, že paní doktorka Brožová, jedna z Dcer, své krédo dostatečně vyjadřuje v tomto rozhlasovém pořadu.

   http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/dobravule/_zprava/zakon-nestaci-dodrzovat-musime-jej-i-hajit--1053919

 7. Třeboňský svět o naší knize referoval

  • Rubrika: Odeznělo
  • Třeboň je moc hezké jihočeské město. Taková věta se zdá velmi banální, ale to, že tam žije jedna Dcera — Hanička Bicencová a že se stará o to, aby se neztratilo povědomí o dobách minulých, jak těch dávných, tak těch, kam ještě současníci dohlédnou, to je na ní nepřehlédnutelné. Chodí do škol a vypráví. Je přímo srostlá se svým krajem, vždyť její předci tu po sobě zanechali památky. Sedláci, kteří si vážili svého gruntu. A proto je  důležité  o té době říkat těm, kteří se narodili už po roce 1989, protože ti už tam  do 50. let minulého století opravdu nedohlédnou. Považují je mnohdy za dobu fosilní, a tak nastupují pamětníci, kteří oprašují vzpomínky a předkládají život, jaký prožívali oni, zpravují o tom, co je formovalo, ale nezdeformovalo .

   Dcery

   Teď už nezbývá než kliknout na titulek a číst na další stránce.

 8. Pochvala pro Věru Pytlíčkovou

  • Rubrika: Odeznělo
  • Chválit se má a dokonce bych v tomto případě použila slova MUSÍ. O Věřiných besedách se už mluvilo i psalo víckrát, ale takovou pochvalu, jakou napsala pedagožka z Brna, ta musí ven, na webové stránky. Kliknětě na titulek a čtěte: 

 9. Děti 50. let opět na scéně, o premiéře informuje Eva Vláhová

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dostávat se do povědomí a třebas i do podvědomí diváků, ale i široké čtenářské obce patří mezi naše prvořadé úkoly. Zavazujeme se sobě, rodičům i našim budoucím, zkrátka nezapomínáme. Budujeme pomník PAMĚTI. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na vzniku takového památníku.

 10. Deklarace 2012

  • Rubrika: Odeznělo
  • Nabyla jsem dojmu, že tento text je natolik závažný, že patří na titulní stránku našich webových stránek. 

   DEKLARACE 2012            

   Vedeni upřímnou snahou o právní narovnání zločinů komunismu a odčinění nesmírného utrpení, které postihlo miliony občanů v totalitních komunistických režimech, žádáme zákonodárné sbory těchto zemí a orgány Evropské unie, aby přijaly účinné právní normy, které by umožnily spravedlivé potrestání komunistických zločinců a zrušení všech výhod, které dosud užívají.                                    Iniciativa „Právní narovnání zločinů komunismu“

   Deklarace 2012 byla přijata dne 17. ledna 2012 za přítomnosti velvyslanců (nebo jejich zástupců) evropských zemí, spadajících do bývalé oblasti sovětského komunistického vlivu. Odezva na Deklaraci 2012 bude s nimi hodnocena 17. dubna 2012 i při dalších společných poradách.

   Signatáři ke dni 17.1.2012:

   Akademický klub 48 Brno

   Asociace soukromého zemědělství České republiky

   CAROLINUM — Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy

   Český svaz technických praporů

   Dcery 50. let

   Klub Dr. Milady Horákové

   Konfederace politických vězňů České republiky

   Křesťanské akademické fórum Praha

   Orel

   Pražský akademický klub 48

   Sdružení křesťanských seniorů

   Společnost Antonína Švehly

   Společnost Edvarda Beneše

   Svaz občanské sebeobrany České republiky

   Svaz PTP-VTNP České republiky

   Svaz vlastníků půdy

   Umění bez bariér

Další příběhy