Přejít na navigaci

 1. Pietní akt v Leopoldově

  • Rubrika: Odeznělo
  • Zdravice Spolku Dcery 50.let na pietním setkání ve věznici Leopoldov.

   Pokračování po kliknutí na titulek

 2. Pozvánka na řádnou valnou hromadu

  • Rubrika: Odeznělo
  • Restaurace U Medvídků

                 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

   Spolek DCERY 50. let, zapsaný dne 1. ledna 2014, pod spis. zn. L 18941, vedený u Městského soudu v Praze, svolává řádnou valnou hromadu (dále jen Vh) na den:

   7. října 2015 od 11:00 hodiny; místem konání Vh je salónek restaurantu U Medvídků, Na Perštýně 345/7 Praha 1, Staré Město

   Pořad jednání valné hromady:

   1. Registrace, zahájení, přijetí progamu, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady —  Marie Janalíková a výbor Spolku

   2. Činnost spolku, “čeho jsme dosáhly a co je před námi” — Marie Janalíková

   3. Přehled hospodaření spolku v minulých letech — Mirka Bočková

   4. O uvažovaném projektu Spolku — Ludmila Cibulková a Vivienne Soyková

   5. Vystoupení hostů

   6. Oběd

   7. Organizační záležitosti a další plány

   8. Ukončení (předpoklad do 16. hodiny)

   Svou účast potvrďte, prosím, na některou z adres paní předsedkyně spolku:

   marie.janalikova@gmail.com nebo na poštovní adresu:

   Marie Janalíková, Masarykovo nám. 164, 688 01 Uherský Brod

   Poznámka: vynaložené finanční náklady na Vh budou proplaceny

   (prosíme o předložení cestovního dokladu)

 3. Třetí ročník soutěže Příběhy 20. století

  • Rubrika: Odeznělo
  • Také letos v půlce září vyhlásí Post Bellum a PANT další ročník historické soutěže Příběhy 20. století. Prostřednictvím společnosti SCIO jsme rozeslali na více než 5500 základních a středních škol v České republice plakáty. Až do konce února budou mít Vaši žáci jedinečnou možnost zaznamenat vzpomínky žijících pamětníků významných období našich dějin a vyhrát spoustu zajímavých cen. Účastnit se mohou jako jednotlivci, ale také v týmech.

   Pokračování po kliknutí na titulek

 4. Začal se natáčet film Milada

 5. Výstava Diktatura versus naděje

  • Rubrika: Odeznělo
  • Památník Vojna u Příbrami ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režim a  s Archivem Kanceláře prezidenta republiky připravil pro své návštěvníky výstavu o perzekuci církve Diktatura versus naděje.

   http://www.ustrcr.cz/cs/diktatura-vs-nadeje#vojna 

 6. Pozvánka na konferenci Život ve stínu šibenice

 7. REPORTÁŽ Z POBYTU V LÁZNÍCH LEDNICE

  • Rubrika: Odeznělo
  • Letos nás  bylo  pět  „HOLČIČEK“  z   Pardubic: Drahuška, Jaruška, Julinka, Hana  a  Ilonka, která  byla  zavřená v  jiných  věznicích, my  jsme  byly v Pardubicích  s  její  maminkou  s  pseudonymem „STAROSTA“.

   Pokračování po kliknutí na titulek

 8. Projev Mileny Kozumplíkové na Pietním shromážděním k uctění památky obětí komunismu

  • Rubrika: Odeznělo
  • V sobotu 16. května 2015 se konalo Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu na hřbitově v Motole, které bylo přímým přenosem vysíláno ČT 2. Na tomto shromáždění přednesla svůj projev paní Milena Kozumplíková, naše nová členka Spolku Dcery 50. let. S jejím souhlasem její projev na našich stránkách zveřejňujeme.

   Pokračování po kliknutí na titulek

 9. Pozvánka na vernisáž expozice

  • Rubrika: Odeznělo
  • Život ve stínu šibenice
   Life in the Shadow ef the Gallows

   Projekt k 70. výročí ukončení 2. světové války

   Program vernisáže dne 7. května 2015

   16 hodin

   Uctění památky obětí druhého a třetího odboje, Chrám sv. Michala, Dominikánské nám., Brno

   17 hodin

   Slavnostní otevření expozice, Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1, Brno

   Pokračování po kliknutí na titulek

 10. Naše DCERA odešla do NEBE

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dne 24. března  2015  zemřela  v  ranních  hodinách  ve  spánku, zaopatřena evangelickým farářem,
    
             KVĚTOSLAVA MORAVEČKOVÁ, rozená FUKSOVÁ
    
   ve svém středočeském hospodářském  stavení  v  náruči  svého  Boha, statečná celoživotní  bojovnice  za  lidská  práva. Ve  svých  91 letech  odmítala  pobyt v nemocnici  ale  i  léky, vystačila ji sporá pečovatelská  služba, snažila  se  být co nejdéle  alespoň  částečně  soběstačná.

   Pokračování po kliknutí na titulek

Další příběhy