Přejít na navigaci

Zemřela Věra Kunovská

  • Datum: 24.5.2021 v 22:14,
  • Přidat komentář
  • Oznamujeme, že náš kruh Dcer z Uherského Brodu opustila paní Věra Kunovská, jedna ze tří sester Kollerových.

Kdo v srdci žije, neumírá. Fr. Hrubín / Hluboce zamrmouceni oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, paní Věra Kunovská, rozená Kollerová. Zemřela v sobotu dne 22. května 2021 ve věku 83 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu dne 26. května 2021 v 15.00 hodin ve smuteční obřadní síni hřbitova v Uherském Brodě. Za zarmoucenou rodinu: Věra, dcera s rodinou, Libor, syn s rodinou, Jarmila, sestra s rodinou, a ostatní příbuzní