Přejít na navigaci

Smuteční oznámení

  • Datum: 24.5.2021 v 22:27,
  • Přidat komentář
  • V těchto dnech odešla také paní Ludmila Kašpaříková, rozená Pleslová, z Vlčnova.

Její otec Jan Plesl byl v letech 1931 až 1938 starostou Vlčnova, za války byl vyslýchán gestapem. V roce 1945 vstoupil do lidové strany a byl zvolen poslancem národního shromáždění. Zavřený byl v r. 1949, odsouzen na doživotí. Prošel věznicemi v Plzni, na Borech, Ilavou,  Leopoldovem a roku 1953 zemřel ve věznici na Mírově. Díky rodině a přátelům se podařilo p. Plesla převézt domů a jeho pohřeb se stal tichou protikomunistickou demonstrací.

V Náruč Boží, odkud jsme vyšli, večer se všichni sejdeme zas, kdo by se děsil, kdo by se třás. Pro křesťana smrtí vše nekončí, ale nově začíná – smrt, to jsou otevřené dveře do plnosti života. Smrt je zmrtvýchvstání do života věčného. / S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás předešla na věčnost naše milá maminka, babička, prababička a tetička, paní Ludmila Kašpaříková. Zemřela tiše ve čtvrtek 20. 5. 2021 po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 94 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 26. 5. 2021 ve 14.30 hodin v chrámu Páně sv. Jakuba ve Vlčnově. O modlitbu za duši zemřelé prosí: dcera Marie, syn Jan s manželkou Marií, vnuci: Jan, Ludmila s manželem Vítkem, Petr s manželkou Lucií, Pavel s manželkou Monikou, pravnoučata: Eliška, Mikulášek, Vojtíšek, Kristýnka / Přenost zádušní mše svaté můžete sledovat na www.youtube.com/watch?v=TAnLW2EDJ94

Online přenos zádušní mše můžete sledovat zde.