Přejít na navigaci

Dcery na Muklovské pouti 2021

  • Datum: 10.9.2021 v 14:10,
  • Přidat komentář
  • Při příležitosti této tradiční akce (vždy první sobotu v září), tentokrát konané 4. 9. 2021, jsme uskutečnily třídenní setkání členek spolku Dcery politických vězňů 50. let na Svatém Hostýně.

Prožily jsme tady krásný a příjemný slunný víkend, spojený s jednáním o další naší činnosti. Zúčastnily se nejen naše členky z různých koutů republiky, ale pozvaly jsme také několik „děvčat“ z mladší generace, které by mezi nás mohly vnést nové a svěží nápady, omladily náš věkový průměr.

Samotná slavnostní mše začínala v 10 hodin.

Po mši svaté jsme přešli k památníku vězňů komunistického režimu, kde byly položeny věnce za doprovodu vojenské hudby. Pak zde promluvili zástupci Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Konfederace politických vězňů a za Dcery paní Anna Macková. Po ukončení programu jsme zapálily svíčky u hlavního památníku i u pomníčku dlouholetého skautského náčelníka Dr. R. Plajnera, též politického vězně.

Odpoledne jsme se pak sešly ve společenské místnosti poutního domu, kde jsme diskutovaly o našich nejbližších úkolech. Revizní komise provedla kontrolu účetnictví a vybrala od přítomných členské příspěvky.

V neděli jsme měly domluvenou návštěvu věznice v Uherském Hradišti. Jak známo, věznice se bude opravovat a místo prohlídky bude promítán film, mimo jiného i ze vzpomínek a zážitků vězňů a jejich rodinných příslušníků z krutých 50. let. Přispěly jsme tady svým vyprávěním do připravovaného filmu. Natáčelo se přímo v prostorách věznice – v dílně, v kapli, na samotkách, v chodbách a na dvoře v místě někdejšího popraviště. Přítomni tu byli zástupci spolku Memoria p. Michal Stránský, p. Jiří Pavlica – hudebník, režisér Jan Gogola ml. s natáčecím štábem a několik studentů.

Malá skupinka Dcer šla položit kytičku a světýlko k Památníku popravených a vězněných v UH věznici.

Rozloučily jsme se s dobrým pocitem, že jsme důstojně uctily památku našich rodičů na Svatém Hostýně a pak v Uh. Hradišti a našim výkladem pomohly vytvářet film, v němž jde o to, aby se nezapomínalo a vláda komunistů se nikdy nevrátila.

A hlavně, měly jsme radost, že jsme se po dlouhé kovidové době ve zdraví setkaly.

Marie Janalíková