Přejít na navigaci

Poděkování Medě Mládkové

V těchto dnech se loučíme s paní Medou Mládkovou, historičkou a sběratelkou umění, kterou jsme poznaly díky Janě Švehlové. Paní Meda nám umožnila setkávání Dcer v Sovových mlýnech, sama mezi nás ráda chodila a povzbuzovala nás v našich aktivitách.

Děkujeme za vše, co pro nás a celý náš národ vykonala.

Přejeme paní Medě Mládkové klid a mír k věčnému odpočinku.

S úctou a vděčností Dcery politických vězňů 50. let