Přejít na navigaci

Medaile svatého Jiří pro Jaromíra Indru

  • Datum: 23.5.2008 v 18:10,
  • 1 komentář
  • Těší mě dávat na stránky zprávy, které dokládají, že se naše společnost přece jen ozdravuje, že nezapomíná na ty, kteří pro národ, pro děti, pro město, pro rodinu, pro literaturu, pro přírodu atd. něco z lásky učinili, na něž se muselo po určitý čas ve velkém zapomenout. Ti nejbližší však ve svých srdcích stále vzpomínky opatrovali. Nyní už nastala, chvála Bohu, taková doba, že tito lidé jsou oceňováni za své skutky těmi nejvyššími vyznamenáními. Škoda, tentokrát už jen in memoriam.

    Dcery

Zajisté se ptáte, komu byla předána medaile, komu by přináležela, kdyby ještě žil. Ano, na fotografii nahoře poznáváte zajisté Dceru — Věru Pytlíčkovou — Indrovou. Vedle ní stojí její bratr Jaryn Indra. Právě převzali nejvyšší skautské ocenění ve své katetorii pro svého tatínka Jaromíra Indru, který vychovával po dlouhá léta skauty ve Vyškově.

Blahopřejeme.

Skauti si sedmnáctého dubna připomněli nedožité pětadevadesáté narozeniny známého junáckého činovníka. "Nebyl jsem žádný hrdina, ale nic, co po mně estébáci chtěli, jsem nepodepsal. I když jsem po podpisu mohl být do čtyřiadvaceti hodin doma", řekl svému synovi po návratu z lágru v Jáchymově tatínek. Za ilegální skautskou činnost si odseděl sedm let. Vrátil se s podlomeným zdravím a v roce 1969 ve svých šestapadesáti letech zemřel. Dcery

Viz příběh na našich stránkách se jménem: Neřvi, ten otec je darebák aneb příběh Věry Pytlíčkové-Indrové

Svatý Jiří je mým oblíbeným světcem. Ráda jsem vodila své děti na Hrad a zastavovala se s nimi u kašny s bojovníkem s drakem. Děti si na něj mohly sáhnout a uvěřily, že se dá proti drakům ve všech podobách bojovat. Jako Jiří.

Zapátrala jsem a našla jsem o medaili svatého Jiří ve skautských řádech toto:

Medaile svatého Jiří

1. Historie a způsob zřízení

Medaile svatého Jiří byla zřízena roku 2003 Náčelnictvem Junáka, jako výraz ocenění soustavné práce činovníků a činovnic Junáka, podílejících se na výchově dětí, mládeže a dospělých

2. Instanční postup

Předkladatel návrhu: Výchovný zpravodaj / ka Organizační jednotky, nebo ústřední orgán Junáka

Schvalovatel návrhu: 1.stupeň KRJ, 2 a 3. stupeň Náčelnictvo Junáka

Udělovatel vyznamenání: Ve všech stupních náčelník kmene

Řádový den: 24.duben — den sv. Jiří.

3. Udělení

Činovníkům:

· výchovných jednotek s pevnými základy, úspěšnou činností a vynikajícími

výsledky, nebo

· ve výchovných funkcích všech stupňů, pod jejichž vedením pracují úspěšné

oddíly, nebo

· úspěšně působícím v orgánech výchovy činovníků.

Medaile svatého Jiří 3. stupně — v úhrnné době nejméně 12 let.

Medaile svatého Jiří 2. stupně — v úhrnné době nejméně 7 let

Medaile svatého Jiří 1. stupně — v úhrnné době nejméně 5 let

4. Sbor nositelů

Sbor nositelů Medaile svatého Jiří není ustaven.

5. Počet stupňů

Medaile svatého Jiří má tři stupně

6.Počet nositelů

Počet nositelů Medaile svatého Jiří není stanoven.

7. Oprávnění nositelů

Udělení Medaile svatého Jiří nezakládá žádná zvláštní práva.

8. Popis

· Insignii tvoří oboustranná kruhová medaile o průměru 32 mm, v reversu je

ztvárněn sv. Jiří bojující s drakem a v aversu Lilie v trojlístku s heslem „Buď

připraven“. Záchytné ouško na kroužku 12 mm v průměru.

3. stupeň je tvořen ze žlutého kovu.

2. stupeň je tvořen z bílého kovu.

1. stupeň je tvořen z červeného kovu.

· Stuha je náprsní — široká 38 mm, bílo-červeno-bílá v poměru 9:20:9 nošena

na levé straně hrudi

· Stužka odpovídá barevně stuze a má rozměry 38×10.

3.stupeň je opatřen miniaturou lipového lístku zlaté barvy.

2.stupeň je opatřen miniaturou lipového lístku stříbrné barvy.

1.stupeň je bez doplňků.