Přejít na navigaci

Deti bývalých politických väzňov

  • Datum: 7.10.2010 v 21:02,
  • 1 komentář
  • Ze Slovenska mi přišla zpráva, velmi pozitivní, kterou mi poslala jedna z tamějších Dcer, resp. Dětí politických vězňů paní Julianna Brezinská:

    Nakoľko počet bývalých politických väzňov sa z roka na rok znižuje,preto pri oblastných organizáciách Konfederácie politických väzňov Slovenska(KPVS) vznikajú sekcie "Detí politických väzňov". V Bratislave vznikla tátosekcia v máji t.r. a dňa 6.októbra (pred niekoľkými dňami) sa konalaustanovujúca chôdza Detí politických väzňov pri Oblastnej organizácii KPVS vNitre. Do svojho radu príjmu nielen deti a vnukov politických väzňov, ale ajnetere a synovcov kňazov a rehoľníkov, ktorí pocítili za čias komunizmuneslobodu a bezprávie. Táto doba nesmie byť umlčaná, pretože priniesla sosebou mnohé nádherné svedectvá statočnosti, často hrdinstva a to nesmie byťzabudnuté. Ak sa v budúcnosti budú hľadať príklady obetavej lásky iutrpenia, nemusia ísť do dávnej minulosti, ale budú ich mať v pravdivýchpríbehoch z nášho prostredia a nedávnej doby.

    Sekcia Detí politických väzňoch chce zachytiť spomienky rodinnýchpríslušníkov bývalých politických väzňov a úzko spolupracovať s Dcéramipolitických väzňov v Čechách.