Přejít na navigaci

banner-dcery-cz
 1. Vánoční přání z Washingtonu

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dcery

   Washington, 2010

   Milé Dcery,

   název uznávaného českého filmu Musíme si pomáhat je přeložen do angličtiny Divided we fall.Toto úsloví je převzato z anglického “… by uniting we stand, divided we fall”, tedy “spojeni se udržíme, rozděleni, padneme”. Držme se dohromady pro cíl poučit mladou generaci o tom, co se už jednou stalo v českých zemích přes noc v únoru 1948, o tom, co by se mohlo stát …Nebudeme-li držet dohromady, jak říká anglický titul českého filmu, padne naše občanské sdružení. Byla by to škoda. Radujme se z toho, co jsme za posledních deset let dokázaly právě pro tu skutečnost, že svorně spolupracujeme.

   Hezké svátky, hodně zdraví a síly do 2011.

   Srdečně přeje

   Jana Švehlová

 2. Výzva k pomoci se sbírkou pro Národní muzeum

  • Rubrika: Odeznělo
  • Sedmnáctého listopadu je svátek. Zástupkyně Dcer ho oslavily ve workshopu o 50. letech 20. století, který byl konán v liberecké universitě a jehož aktivními účastnicemi byly i Dcery. Vždy se na takovýchto akcích lidé setkávají. Tentokrát to bylo s historikem Tomášem Bursíkem. Mladý muž, který si zvolil pro svá zkoumání mimo jiné protikomunistický odpor a komunistickou perzekuci a jehož práce si velmi vážím.

   A pak tu je ještě jedna sbírka, a to o skautingu.

   Prosím, klikněte na nadpis a vyslyšte výzvy. Pokud nemáte možnost uchovávat doma zmiňované předměty nebo máte-li pocit, že by tyto byly lépe zajištěny pro kolektivní paměť v Národním muzeu v Praze, neváhejte a ozývejte se.  

 3. Příběhy bezpráví

  • Rubrika: Odeznělo
  • Příběhy bezpráví http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=479

   Můžete se podívat, jak se podílejí některé členky našeho občanského sdružení na besedách. Chtěla bych Vás poprosit, která z vás najdete chvilku, především, Dcery z Prahy, ale pochopitelně i z jiných míst naší země, rozšiřte kroužek těch, které chodí do škol a svými vzpomínkami při besedách pomohou při výchově a vzdělávání našich budoucích generací. Vždyť příběhy pamětníků jsou tím nejideálnějším kořením hodin dějepisu.

   Děkuji.

   Děkuji

 4. Děti nepřítele státu, Věra a Jaromír na ČR 2

  • Rubrika: Odeznělo
  • Český rozhlas Olomouc se svým pořadem Děti nepřítele státu prorazil tentokrát do celostátního vysílání programu ČR 2 Prahy. Prosím, zapněte své přijímače v neděli 21. listopadu 2010 na zmíněné stanici v 17.05.

   Klikněte na nadpis a čtěte, prosím, dále.

 5. Deset let oslavují Dcery

  • Rubrika: Odeznělo
  • DCERY slaví malé jubileum

   Dnes je to právě 10 let, co jsme se poprve sešly v Hradci Králové. Bylo nás tehdy jedenáct a nyní se náš počet blíží stovce.

   Dcery 10 let.jpg

 6. Deti bývalých politických väzňov

  • Rubrika: Napsali jste nám
  • Ze Slovenska mi přišla zpráva, velmi pozitivní, kterou mi poslala jedna z tamějších Dcer, resp. Dětí politických vězňů paní Julianna Brezinská:

   Nakoľko počet bývalých politických väzňov sa z roka na rok znižuje,preto pri oblastných organizáciách Konfederácie politických väzňov Slovenska(KPVS) vznikajú sekcie "Detí politických väzňov". V Bratislave vznikla tátosekcia v máji t.r. a dňa 6.októbra (pred niekoľkými dňami) sa konalaustanovujúca chôdza Detí politických väzňov pri Oblastnej organizácii KPVS vNitre. Do svojho radu príjmu nielen deti a vnukov politických väzňov, ale ajnetere a synovcov kňazov a rehoľníkov, ktorí pocítili za čias komunizmuneslobodu a bezprávie. Táto doba nesmie byť umlčaná, pretože priniesla sosebou mnohé nádherné svedectvá statočnosti, často hrdinstva a to nesmie byťzabudnuté. Ak sa v budúcnosti budú hľadať príklady obetavej lásky iutrpenia, nemusia ísť do dávnej minulosti, ale budú ich mať v pravdivýchpríbehoch z nášho prostredia a nedávnej doby.

   Sekcia Detí politických väzňoch chce zachytiť spomienky rodinnýchpríslušníkov bývalých politických väzňov a úzko spolupracovať s Dcéramipolitických väzňov v Čechách.

 7. Evin tatínek by oslavil stovku

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dnes tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení vydala zprávu o tom, že se v letošním roce dožívá sta let tři sta občanů naší republiky. Požehnaný věk. O Evině tatínkovi se dozvídáme z Jihlavských listů. Prosím, klikněte na tento link a čtěte:

   http://www.jihlavske-listy.cz/clanek6651-obet-komunistu-by-se-dozila-stovky.html

   A pak klikněte na nadpis a čtěte dál.

 8. Dagmar Šimková — pozvánka na křest knihy

  • Rubrika: Odeznělo
  • Paní nakladatelka Monika Elšíková srdečně zve do DOXu, 12. října 2010 v 18.00.

   Bude se křtít kniha Byly jsme tam taky, jejíž autorkou je Dagmar Šimková. Kmotry jsou Jáchym Topol a Ivan Martin Jirous, zahraje a zazpívá Vladimír Merta.

 9. Poznamenala Vás totalita? Jak?

  • Rubrika: Odeznělo
  • Paní doktorka Tania C. Mastrapa vyzývá čtenářky a čtenáře, aby se rozdělili o příběhy, jejichž důsledky pociťují dodnes.

   Kdo je tato dáma? Tania C. Mastrapa je zakladatelkou firmy Mastrapa Consultants v Miami na Floridě, která sdružuje budoucí žadatele o návrat konfiskovaného majetku na Kubě. Je sekretářem Asociace pro studium kubánské ekonomiky, členkou rady Development Research Center, a poradkyní kubánského archivu — v projektu, který dokumentuje zemřelé za kubánské revoluce. Paní doktorka Mastrapa je členkou Asociace žen slovanských studií a Asociace pro rozvoj baltických studií. Její budoucí publikace zahrnuje Kubu a Kubánský archiv a  vstupy budou v Encyklopedii Transitní (přechodové) spravedlnosti (vyjde v Cambridge 2011). Obdržela akademické tituly v oblasti práva, diplomacie a marketingu na význačných universitách. Je dcerou kubánských  exulantů.

   Klikněte, prosím, na titulek a dozvíte se další podrobnosti.

 10. Diskuse k seriálu Děti 50. let

  • Rubrika: Příběhy Dcer
  • Třináctého července 2010 se na obrazovkách, měli-li jste otevřen program ČT 2, objevil v pozdních hodinách první dokument ze seriálu Děti 50. let. Vzhledem k titulku bych si nejdřív dovolila uvést z oficielních webových stránek České televize (viz http://www.ceskatelevize.cz/program/10214725126—20.07.2010—21:45—2-deti-50-let.html?deid=4191) pár informací o projektu:

   Děti 50. let jsou lidé, kteří vyrostli v padesátých letech v Československu a kterým totalitní režim alespoň částečně vzal jejich dětství či mládí. Tyto „děti“ zažily přerod společnosti a nesou v sobě svá osobní svědectví o minulosti, byly označovány za „děti nepřátel státu“, „děti kriminálníků“. Potomky politických vězňů odsoudil tehdejší totalitní systém nejen k životu bez jednoho z rodičů či k životu u příbuzných nebo dokonce v dětských domovech (právě v období života, kdy dítě potřebuje stabilní a jisté rodinné zázemí), ale tehdejší společnost je odsoudila též k živoření na okraji bez možnosti vyššího vzdělání a k životu „viníka bez viny“. To jsou osudy spojující sérii šestadvacetiminutových dokumentů Děti 50. let. Snímky nejsou pouze svědectvím o životech politických vězňů či jejich rodin očima jejich dětí, ale jsou snahou o pochopení i vhled do současného života hlavních protagonistů, ve kterém se stále logicky promítá i po mnoha letech jejich minulost (na výše uvedených webových stránkách můžete pokračovat dál). http://vimeo.com/13876417

   Klikněte, prosím, na titulek a pojďme se vrhnout do diskuse. Nebojte se vyjádřit své názory právě tak, jak je vyjadřují zatím Markéta Čermínová a na její pohled navazující Jana Švehlová.

Další příběhy