Přejít na navigaci

banner-dcery-cz
 1. Příběhy bezpráví

  • Rubrika: Odeznělo
  • Příběhy bezpráví http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=479

   Můžete se podívat, jak se podílejí některé členky našeho občanského sdružení na besedách. Chtěla bych Vás poprosit, která z vás najdete chvilku, především, Dcery z Prahy, ale pochopitelně i z jiných míst naší země, rozšiřte kroužek těch, které chodí do škol a svými vzpomínkami při besedách pomohou při výchově a vzdělávání našich budoucích generací. Vždyť příběhy pamětníků jsou tím nejideálnějším kořením hodin dějepisu.

   Děkuji.

   Děkuji

 2. Děti nepřítele státu, Věra a Jaromír na ČR 2

  • Rubrika: Odeznělo
  • Český rozhlas Olomouc se svým pořadem Děti nepřítele státu prorazil tentokrát do celostátního vysílání programu ČR 2 Prahy. Prosím, zapněte své přijímače v neděli 21. listopadu 2010 na zmíněné stanici v 17.05.

   Klikněte na nadpis a čtěte, prosím, dále.

 3. Deset let oslavují Dcery

  • Rubrika: Odeznělo
  • DCERY slaví malé jubileum

   Dnes je to právě 10 let, co jsme se poprve sešly v Hradci Králové. Bylo nás tehdy jedenáct a nyní se náš počet blíží stovce.

   Dcery 10 let.jpg

 4. Deti bývalých politických väzňov

  • Rubrika: Napsali jste nám
  • Ze Slovenska mi přišla zpráva, velmi pozitivní, kterou mi poslala jedna z tamějších Dcer, resp. Dětí politických vězňů paní Julianna Brezinská:

   Nakoľko počet bývalých politických väzňov sa z roka na rok znižuje,preto pri oblastných organizáciách Konfederácie politických väzňov Slovenska(KPVS) vznikajú sekcie "Detí politických väzňov". V Bratislave vznikla tátosekcia v máji t.r. a dňa 6.októbra (pred niekoľkými dňami) sa konalaustanovujúca chôdza Detí politických väzňov pri Oblastnej organizácii KPVS vNitre. Do svojho radu príjmu nielen deti a vnukov politických väzňov, ale ajnetere a synovcov kňazov a rehoľníkov, ktorí pocítili za čias komunizmuneslobodu a bezprávie. Táto doba nesmie byť umlčaná, pretože priniesla sosebou mnohé nádherné svedectvá statočnosti, často hrdinstva a to nesmie byťzabudnuté. Ak sa v budúcnosti budú hľadať príklady obetavej lásky iutrpenia, nemusia ísť do dávnej minulosti, ale budú ich mať v pravdivýchpríbehoch z nášho prostredia a nedávnej doby.

   Sekcia Detí politických väzňoch chce zachytiť spomienky rodinnýchpríslušníkov bývalých politických väzňov a úzko spolupracovať s Dcéramipolitických väzňov v Čechách.

 5. Evin tatínek by oslavil stovku

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dnes tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení vydala zprávu o tom, že se v letošním roce dožívá sta let tři sta občanů naší republiky. Požehnaný věk. O Evině tatínkovi se dozvídáme z Jihlavských listů. Prosím, klikněte na tento link a čtěte:

   http://www.jihlavske-listy.cz/clanek6651-obet-komunistu-by-se-dozila-stovky.html

   A pak klikněte na nadpis a čtěte dál.

 6. Dagmar Šimková — pozvánka na křest knihy

  • Rubrika: Odeznělo
  • Paní nakladatelka Monika Elšíková srdečně zve do DOXu, 12. října 2010 v 18.00.

   Bude se křtít kniha Byly jsme tam taky, jejíž autorkou je Dagmar Šimková. Kmotry jsou Jáchym Topol a Ivan Martin Jirous, zahraje a zazpívá Vladimír Merta.

 7. Poznamenala Vás totalita? Jak?

  • Rubrika: Odeznělo
  • Paní doktorka Tania C. Mastrapa vyzývá čtenářky a čtenáře, aby se rozdělili o příběhy, jejichž důsledky pociťují dodnes.

   Kdo je tato dáma? Tania C. Mastrapa je zakladatelkou firmy Mastrapa Consultants v Miami na Floridě, která sdružuje budoucí žadatele o návrat konfiskovaného majetku na Kubě. Je sekretářem Asociace pro studium kubánské ekonomiky, členkou rady Development Research Center, a poradkyní kubánského archivu — v projektu, který dokumentuje zemřelé za kubánské revoluce. Paní doktorka Mastrapa je členkou Asociace žen slovanských studií a Asociace pro rozvoj baltických studií. Její budoucí publikace zahrnuje Kubu a Kubánský archiv a  vstupy budou v Encyklopedii Transitní (přechodové) spravedlnosti (vyjde v Cambridge 2011). Obdržela akademické tituly v oblasti práva, diplomacie a marketingu na význačných universitách. Je dcerou kubánských  exulantů.

   Klikněte, prosím, na titulek a dozvíte se další podrobnosti.

 8. Diskuse k seriálu Děti 50. let

  • Rubrika: Příběhy Dcer
  • Třináctého července 2010 se na obrazovkách, měli-li jste otevřen program ČT 2, objevil v pozdních hodinách první dokument ze seriálu Děti 50. let. Vzhledem k titulku bych si nejdřív dovolila uvést z oficielních webových stránek České televize (viz http://www.ceskatelevize.cz/program/10214725126—20.07.2010—21:45—2-deti-50-let.html?deid=4191) pár informací o projektu:

   Děti 50. let jsou lidé, kteří vyrostli v padesátých letech v Československu a kterým totalitní režim alespoň částečně vzal jejich dětství či mládí. Tyto „děti“ zažily přerod společnosti a nesou v sobě svá osobní svědectví o minulosti, byly označovány za „děti nepřátel státu“, „děti kriminálníků“. Potomky politických vězňů odsoudil tehdejší totalitní systém nejen k životu bez jednoho z rodičů či k životu u příbuzných nebo dokonce v dětských domovech (právě v období života, kdy dítě potřebuje stabilní a jisté rodinné zázemí), ale tehdejší společnost je odsoudila též k živoření na okraji bez možnosti vyššího vzdělání a k životu „viníka bez viny“. To jsou osudy spojující sérii šestadvacetiminutových dokumentů Děti 50. let. Snímky nejsou pouze svědectvím o životech politických vězňů či jejich rodin očima jejich dětí, ale jsou snahou o pochopení i vhled do současného života hlavních protagonistů, ve kterém se stále logicky promítá i po mnoha letech jejich minulost (na výše uvedených webových stránkách můžete pokračovat dál). http://vimeo.com/13876417

   Klikněte, prosím, na titulek a pojďme se vrhnout do diskuse. Nebojte se vyjádřit své názory právě tak, jak je vyjadřují zatím Markéta Čermínová a na její pohled navazující Jana Švehlová.

 9. Tak konečně — ČT 2 vysílá příběhy Dcer

  • Rubrika: Odeznělo
  • Vysílání se uskuteční každé úterý mezi 13. 7. 2010 až 24. 8. 2010, přesný čas si vyhledejte v programu televize, případně na www.ceskatelevize.cz, o projektu si můžete přečíst http://www.ceskatelevize.cz/program/10214725126—16.07.2010—10:25—2-deti-50-let.html a tady hovoří Jana Švehlová http://www.ct24.cz/kultura/95549-dcery-50-let-na-ct/

   13. 7.    JSEM NA ZAHRADĚ — dokument o Věře Pavlovcové — 22.10 hod. 

   20. 7.    CESTA ZA OTCEM — dokument o Evě Langrové 

   27. 7.    SPRAVEDLNOST HLEDEJTE U PÁNA BOHA — dokument o Markétě Čermínové 

   3. 8.      NEBOJIM SA HOVORIŤ — dokument o Margitě Zimanové 

   10. 8.    JEDEN ŽIVOT — dokument o Lídě Voříškové 

   17. 8.    DÁŠA SE VRACÍ  dokument o Dáše Stachové 

   24. 8.    MÉMU OTCI — dokument o Miroslavě Bočkové

 10. Pár dní před volbami do parlamentu; já volím Janu Hybáškovou

  • Rubrika: Odeznělo
  • Milé Dcery, vážené čtenářky a čtenáři našich stránek,

   bylo by neodpustitelnou chybou, abych Vás nevyzvala k účasti na volbách, i když současně jsem téměř stoprocentně přesvědčena, že Vy všichni oslovení, kteří si najdete čas naše webové stránky číst, jste lidé političtí mající zájem o dění v této zemi, i na Zemi, tudíž schopni mít jasnou představu.

   Klikněte na nadpis a čtěte, prosím, dál. 

Další příběhy